Tietoa meistä

Alkoholiriippuvuuden lääkehoidon tutkimusta toteuttavat tahot

Lue lisää Ota yhteyttä

Uusi lääke alkoholin liikakäyttöön

Alkoholin liikakäytön lääketutkimuksessa selvitetään, miten AD04-lääkevalmiste toimii tietyn geenimuodon omistavien henkilöiden alkoholin ongelmakäytön hoidossa.

Suomi on ensimmäinen maa, jossa kyseisen alkoholin lääkehoidon tutkimusluvat on myönnetty ja ensimmäiset tutkittavat voidaan ottaa vastaan. Tutkimusta tehdään yhteensä seitsemässä Euroopan maassa, ja siihen on tarkoitus valita 290 soveltuvaa henkilöä. Tutkimus on tarkoitus aloittaa myös Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Puolassa, Kroatiassa ja Bulgariassa. Edellä mainituissa maissa viranomaishakemukset on jo tehty, ja tutkimuskeskuksia avataan sitä mukaa, kun kohdemaan viranomaiset hyväksyvät hakemukset.

Lääke alkoholin himoon – tutkimus etenee asiantuntijoiden ohjauksessa

Alkoholiriippuvuuden tutkimuksessa käytettävä lääke on AD04 eli ondansetroni, joka on hyväksytty lääke pahoinvoinnin ehkäisyyn ja hoitoon leikkauksen jälkeen ja sädehoidon yhteydessä.

Tutkittavilla henkilöillä tulee olla tietty geenimuoto, ja sopivuus tutkimukseen testataan verikokein. Geenimuodon todentamisella varmistetaan se, että tutkittavaa lääkettä ei määrättäisi henkilöille, jotka eivät hyötyisi sen käytöstä.

Tutkimuksessa käytettävä lääkevalmiste sekä hoitomenetelmät ovat riippuvuuksien hoitoon erikoistuneiden asiantuntijoiden kehittämiä. Alkoholiriippuvuuden tutkimuksen johtavina asiantuntijoina ovat päihderiippuvuuksien hoitoon erikoistuneet lääkärit, ja lääkehoidon tukena käytettävää psykososiaalista neuvontaa tekevät laillistetut psykologit.

Addiktum Oy – suomalaisten päihdelääkärien perustama yritys

Addiktum Oy on suomalainen päihdehoitoon erikoistunut yritys, jonka perustajina ja omistajina ovat päihdelääkärit. Addiktumin lääkärit ovat erikoistuneita päihdeongelmien hoitoon, minkä lisäksi heillä on vahva asiantuntijuus päihdeongelmiin usein liitettävien mielenterveyshäiriöiden arvioinnin ja hoidon suhteen.

Addiktumin ydintoimintaa ovat julkisen sektorin palvelut, koulutukset ja Addiktumin klinikoiden yksityisvastaanotot riippuvuuksien hoidossa. Addiktum on kokenut asiantuntijakumppani lääketeollisuudelle, ja yritys suunnittelee ja järjestää koulutuksia yhdessä lääketeollisuuden kanssa. Lisäksi Addiktumilla on vahvaa näyttöä lääketutkimuksen edistäjänä.

Lue lisää addiktumista addiktum.fi

Adial Pharmaceuticals, Inc. – riippuvuuksien hoitoon erikoistunut biolääkeyritys

Adial Pharmaceuticals on riippuvuuksien hoitoon keskittynyt kliinisen vaiheen tutkimuksia tekevä kansainvälinen biolääkeyritys.

Adial on kehittänyt tässä alkoholiriippuvuuden lääkehoitotutkimuksessa käytettävän AD04-lääkkeen sekä diagnostisen geenitestin, jolla tutkimukseen soveltuvat geenimuodot voidaan tunnistaa tutkittavilta henkilöiltä. AD04-valmiste on kehitetty alkoholinkäytön häiriön (AUD) hoitoon.

Uuden alkoholiriippuvuuslääkkeen soveltuvuutta alkoholin ongelmakäytön hoitoon arvioidaan parhaillaan Adialin kolmannen vaiheen kliinisessä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on alkoholinkäytön häiriö ja vähintään yksi tutkimuksen edellyttämistä geenimuodoista.

Lue lisää Adialin toiminnasta adialpharma.com

Alkoholin lääkehoitotutkimusta toteuttavien tahojen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan. Päivitämme sivua, kun seuraavat yritykset saavat luvan toteuttaa tutkimusta (3/2020).