Alkoholiriippuvuus – haitat ja hoitokeinot

Tässä artikkelissa käymme läpi alkoholiriippuvuuden suurimpia haittoja yksilön, yhteiskunnan ja lähipiirin kannalta.

Alkoholiriippuvuus – haitat ja hoitokeinot


Alkoholiriippuvuus on Suomessa suuri ongelma, sillä jopa yli puoli miljoona henkilöä käyttää alkoholia yli riskirajojen. Tässä artikkelissa käymme läpi alkoholiriippuvuuden suurimpia haittoja yksilön, yhteiskunnan ja lähipiirin kannalta. Esittelemme myös hoitokeinoja, joiden avulla alkoholiriippuvuudesta on mahdollista päästä eroon.

Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus, josta on vaikea päästä eroon vain kuuluisalla “tahdonvoimalla”. Kun alkoholiriippuvuus muodostuu pakonomaiseksi toiminnaksi, se vaikeuttaa ihmisen arkielämää jopa kohtalokkaasti. Esimerkiksi työssäkäynti, ihmissuhteet ja perhe-elämä kokevat tyypillisesti kolhuja alkoholismin vuoksi.

Alkoholin riskikäytön rajaksi on määritelty naisille 7 annosta alkoholia viikossa, ja miehille 14 annosta, korkean riskikäytön tasoksi on määritelty miehillä 23-24 annosta / viikko ja naisille 12-16 annosta/ viikko. Riskikäyttö altistaa riippuvuudelle ja erilaisille terveyshaitoille. Yksi annos on lasillinen viiniä tai pullo keskiolutta. Alkoholiriippuvuudella taas tarkoitetaan sairautta, jossa henkilön alkoholinkäyttö on toistuvaa, pakonomaista ja kiinteä osa arkea.

Alkoholiriippuvuuden haitat ovat psyykkisiä ja fyysisiä

Alkoholiriippuvuuden haittoja voi ajatella sekä alkoholin välittömästä kulutuksesta aiheutuviksi sekä pitkän ajan kuluessa kasaantuviksi ongelmiksi, jotka vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin sekä elämänhallintaan.

Alkoholiriippuvuudessa humalahakuinen juominen on tavallista, ja koska alkoholiriippuvaisen sietokyky alkoholin nauttimiselle on kasvanut, alkoholiriippuvainen voi juoda huomattavasti kohtuukäyttäjää enemmän. Ajan kuluessa halu nauttia vahvempaa alkoholia kasvaa, sillä miedommasta alkoholista humaltuminen vaikeutuu. Alkoholiriippuvaisen humalatilaan voi liittyä usein muistin menetyksiä, sammumista ja häiriökäyttäytymistä.

Jatkuvan alkoholinkäytön ongelmat ovat arjessa mittavia. Tyypillisesti näihin liittyy ongelmia perhesuhteissa, avioeroja, työvaikeuksia tai jopa irtisanomisia sekä riitoja läheisten kanssa. Monesti myös alkoholismi rajaa kaveripiirin pienemmäksi.

Alkoholistille alkoholin liikakäytön terveyshaitat ovat mittavia. Pelkästään Maailman terveysjärjestö tuntee yli 200 tautikoodia, joita alkoholiriippuvuus voi lisätä.

Tyypillisiä alkoholiriippuvuuden terveyshaittoja ovat muun muassa

• hermostoon vaikuttavat sekä psykiatriset sairaudet (mm. masennus)
• häiriöt hormonitoiminnassa (miehillä potenssiongelmia)
• maksa- ja haimaongelmat, tulehdus, kirroosi
• altistuminen ennen kaikkea ruoansulatuselimistön syövälle
• sydänlihaksen rappeutuminen, rytmihäiriöt
• altistuminen korkealle verenpaineelle
• raskauden aikana käytettyä alkoholi voi vaurioittaa sikiötä, raskauden aikana ei tulisi käyttää alkoholia


Käytännössä lista alkoholin ja sairauksien yhteyksistä on mittava. Niistä onkin kirjoitettu useita oppiteoksia ja kirjoja (mm. Alkoholiriippuvuus; Duodecim). Joka tapauksessa voimme todeta, että alkoholin terveyshaitat ulottuvat tärkeimpiin elintoimintoihin ja vaarantavat samalla myös epäsuorasti läheisten terveyttä ja hyvinvointia.

Alkoholiriippuvuus on kansantaloudellinen ja -terveydellinen ongelma

Suomessa alkoholiriippuvuuden vaikutuksia kansantalouteen ja -terveyteen on tutkittu paljon, ja eri arvioiden mukaan alkoholin liikakäytön haitat aiheuttavat jopa 5-6 miljardin euron kustannukset joka vuosi Suomen valtiolle. Summa koostuu esimerkiksi sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvusta sekä työttömyyden lisääntymisestä. Vain neljännes alkoholista johtuvista syistä kuollut henkilö on ollut töissä kuolemaansa edeltävänä vuonna.

Alkoholin liikakäytön haitat ulottuvat myös rikostilastoihin, sillä alkoholin runsas juominen lisää riskiä sekä tehdä väkivaltaisia rikoksia että joutua niiden uhriksi. Esimerkiksi vuosina 2015-2020 tilastoitujen henkirikosten osalta jopa 70% epäillyistä sekä uhreista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Etenkin miesten osuus humalassa tehtyihin väkivaltarikoksiin on korostunut Suomessa. Pelkästään tilastojen valossa alkoholiriippuvuuden voi siis todeta olevan hengenvaarallista myös lähipiirille.

Alkoholiriippuvuuden hoitokeinoja on runsaasti

Alkoholiriippuvaisen tukeminen hakemaan hoitoa on tärkeää, sillä on tyypillistä, että alkoholin riskikuluttaja ei itse tunnista ongelmaansa, koska alkoholista on muodostunut kiinteä osa arkielämää.

Usein, kun alkoholiriippuvainen haluaisi lopettaa, on tavallista, että lopettamisen halustaan ja alkoholin haitoista huolimatta hän ei kykene irtautumaan alkoholista. Siksi on tärkeää perehtyä alkoholiriippuvuuden erilaisiin hoitokeinoihin, joita Suomessa on i tarjolla .

Alkoholiriippuvuuden tunnetuimpia hoitokeinoja ovat erilaiset psykososiaaliset hoidot, vertaistukeen perustuvat hoidot, sekä alkoholiriippuvuuden lääkkeelliset tukihoidot.

Alkoholiriippuvuuden hoitokeinoja

• Alkoholiriippuvuuden lääkehoito
• Psykoterapia, jossa voidaan mm. auttaa poisoppimaan riippuvuudesta
• Lyhytneuvonta, jossa halutaan vaikuttaa alkoholinkäyttöön
• Paras hoito on aina kokonaisvaltaista ja yksilön tilanteen huomioivaa
• Apua alkoholiongelman hoitoon voit hakea esimerkiksi päihdehoitoon erikoistuneista lääkäripalveluista kuten Addiktum Oy:ltä, A-klinikoilta, Mylly ja Minnesotahoidoista ja terveyskeskuksista.

Artikkelissa käytetyt lähteet: Duodecim, Alkoholiriippuvuus; Terveyskirjasto