Alkoholiriippuvuus on voitettavissa

Olemme kehittäneet uuden lääkkeen alkoholiriippuvuuden hoitoon. Tee alkoholiriippuvuus-testi verkkosivuillamme!

Lue lisää Ota yhteyttä

Uusi lääke alkoholiriippuvuuteen

Lääkkeen on kehittänyt riippuvuuksien hoitoon keskittynyt biolääketiedeyritys, ja Suomessa tutkimuksesta vastaavat alansa erikoisasiantuntijat, suomalaiset päihdelääkärit.

Tutkimuksessa selvitämme, miten AD04-niminen lääkevalmiste toimii alkoholin ongelmakäytön hoidossa. Lääkkeen testauksesta tähän mennessä saadut tulokset ovat onnistuneet vähentämään tutkimushenkilöiden alkoholin käyttöä, eikä lääkevalmisteen käyttäjillä ole havaittu tilastollisesti merkittäviä ongelmatilanteita.

Alkoholiriippuvuus vaatii pitkäjänteistä hoitoa

Alkoholiriippuvuuden erilaisia hoitomuotoja tarvitaan, sillä alkoholiriippuvuus on todellinen ongelma Suomessa. Alkoholin riskikäyttöä esiintyy yli puolella miljoonalla suomalaisella [1] ja on arvioitu, että jopa 10-15% miehistä kärsii alkoholiriippuvuudesta. [2] Alkoholiperäisiin tauteihin ja myrkytykseen Suomessa kuoli vuonna 2018 yhteensä 1 683 henkeä. [3]

Alkoholiriippuvuus on hermosolutasoinen krooninen sairaus, jossa alkoholinkäyttö on jatkuvaa ja pakonomaista sen terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista huolimatta. Alkoholin liikakäyttö eli alkoholismi johtaa tyypillisesti sosiaaliseen eristäytymiseen, poissaoloihin töistä tai harrastuksista ja ongelmiin ihmissuhteissa. Alkoholiriippuvuuteen liittyy normaalisti kasvanut toleranssi alkoholin nauttimiselle, mikä kasvattaa nautittavan alkoholin määrää.

Uusi alkoholiriippuvuuden lääkehoidon tutkimus on tarpeellinen, sillä tyypillisesti alkoholiriippuvuuden hoitamisen parhaat tulokset saadaan ulkopuolisen asiantuntija-avun tuella. Koska alkoholistin elimistö ja mieli ovat vahvassa riippuvuudessa alkoholiin, alkoholiriippuvuudesta on vaikea päästä eroon pelkästään omin neuvoin tai tahdonvoimalla. Tarjoamme lääkehoidon ohella tutkimushenkilöille tukea alkoholiongelman psyykkisten vaikutusten käsittelyyn laillistettujen psykologien tuella.

Vakavassa alkoholiriippuvuudessa henkilön keskushermostoon on muodostunut riippuvuutta tukeva mekanismi, jonka korjaantuminen vaatii useiden kuukausien hoitojaksoa. Tämän vuoksi alkoholiriippuvuudesta parantuminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja usein myös asiantuntijan apua.

[1] THL: Näin Suomi juo. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo

[2] Terveyskirjasto: Alkoholiriippuvuus https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00196

[3] Tilastokeskus: Huumeisiin ja alkoholiin kuolleita aiempaa enemmän https://www.tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_tie_001_fi.html