Alkoholiriippuvuus – haitat ja hoitokeinot

Alkoholiriippuvuus on Suomessa suuri ongelma, sillä jopa yli puoli miljoona henkilöä käyttää alkoholia yli riskirajojen. Tässä artikkelissa käymme läpi alkoholiriippuvuuden suurimpia haittoja yksilön, yhteiskunnan ja lähipiirin kannalta. Esittelemme myös hoitokeinoja, joiden avulla alkoholiriippuvuudesta on mahdollista päästä eroon.

On tärkeää huomata, että alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus, josta on vaikea päästä eroon vain kuuluisalla “tahdonvoimalla”. Kun alkoholiriippuvuus muodostuu pakonomaiseksi toiminnaksi, se vaikeuttaa ihmisen arkielämää jopa kohtalokkaasti. Esimerkiksi työssäkäynti, ihmissuhteet ja perhe-elämä kokevat tyypillisesti kolhuja alkoholismin vuoksi.

Riskirajaksi alkoholiriippuvuudessa on määritelty naisille 7 annosta alkoholia viikossa, ja miehille 14 annosta. Alkoholiriippuvuudella tarkoitetaan sairautta, jossa henkilön alkoholinkäyttö on toistuvaa, lähes pakonomaista ja kiinteä osa arkea.

Alkoholiriippuvuuden haitat ovat psyykkisiä ja fyysisiä

Alkoholiriippuvuuden haittoja voi ajatella sekä alkoholin välittömästä kulutuksesta aiheutuviksi sekä pitkän ajan kuluessa kasaantuviksi ongelmiksi, jotka vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin sekä elämänhallintaan.

Alkoholiriippuvuudessa humalahakuinen juominen on normaalia, ja koska alkoholiriippuvaisen sietokyky alkoholin nauttimiselle on kasvanut, hän voi juoda huomattavasti kohtuukäyttäjää enemmän ja “kovempia” alkoholijuomia. Ajan kuluessa halu nauttia vahvempaa alkoholia kasvaa, sillä miedommasta alkoholista humaltuminen vaikeutuu. Alkoholiriippuvaisen humalatilaan voi liittyä usein muistin menetyksiä, sammumista ja häiriökäyttäytymistä.

Jatkuvan alkoholinkäytön ongelmat ovat arjessa mittavia. Tyypillisesti näihin liittyy ongelmia perhesuhteissa, avioeroja, työvaikeuksia tai jopa irtisanomisia sekä riitoja läheisten kanssa. Monesti myös alkoholismi rajaa kaveripiirin pienemmäksi.

Alkoholistille alkoholin liikakäytön terveyshaitat ovat mittavia. Pelkästään Maailman terveysjärjestö tuntee yli 200 tautikoodia, joita alkoholiriippuvuus voi lisätä.

Tyypillisiä alkoholiriippuvuuden terveyshaittoja ovat muun muassa

  • hermostoon vaikuttavat sekä psykiatriset sairaudet (mm. masennus)
  • häiriöt hormonitoiminnassa
  • altistuminen usealle syövälle
  • sydänlihaksen rappeutuminen, rytmihäiriöt
  • alttius korkealla verenpaineelle
  • raskauden aikana käytettyä alkoholi voi vaurioittaa sikiötä

Käytännössä lista alkoholin ja sairauksien yhteyksistä on niin mittava, että siitä voisi kirjoittaa useamman kirjan, kuten onkin tehty. Joka tapauksessa voimme todeta, että alkoholin terveyshaitat ulottuvat tärkeimpiin elintoimintoihin ja vaarantavat samalla myös läheisten terveyttä epäsuorasti.

Alkoholiriippuvuus on kansantaloudellinen ja -terveydellinen ongelma

Suomessa alkoholiriippuvuuden vaikutuksia kansantalouteen ja -terveyteen on tutkittu paljon, ja eri arvioiden mukaan alkoholin liikakäytön haitat aiheuttavat jopa 5-6 miljardin euron kustannukset joka vuosi Suomen valtiolle. Summa koostuu esimerkiksi sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvusta sekä työttömyyden lisääntymisestä. Vain neljännes alkoholista johtuvista syistä kuollut henkilö on ollut töissä kuolemaansa edeltävänä vuonna.

Alkoholin liikakäytön haitat ulottuvat myös surullisella tavalla rikostilastoihin, sillä alkoholin runsas juominen lisää riskiä sekä tehdä väkivaltaisia rikoksia että joutua niiden uhriksi. Esimerkiksi vuosina 2010-2015 tilastoitujen henkirikosten osalta jopa 70% epäillyistä sekä uhreista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Etenkin miesten osuus humalassa tehtyihin väkivaltarikoksiin on korostunut Suomessa. Pelkästään tilastojen valossa alkoholiriippuvuuden voi siis todeta olevan hengenvaarallista myös lähipiirille.

Alkoholiriippuvuuden hoitokeinoja on runsaasti

Alkoholiriippuvaisen tukeminen hakemaan hoitoa on tärkeää, sillä on tyypillistä, että alkoholin riskikuluttaja ei itse tunnista ongelmaansa, sillä alkoholista on muodostunut kiinteä osa arkielämää.

Usein, kun alkoholisti haluaisi lopettaa, on tyypillistä, että lopettamisen halustaan ja alkoholin haitoista huolimatta hän ei kykene irtautumaan alkoholista. Siksi on tärkeää perehtyä alkoholiriippuvuuden hoitokeinoihin, joita Suomessa on onneksi tarjolla runsaasti.

Alkoholiriippuvuuden tunnetuimpia hoitokeinoja ovat alkoholismin lääkehoito sekä psykososiaaliset hoidot, kuten psykologin neuvonta.

Alkoholiriippuvuuden hoitokeinoja

  • Alkoholiriippuvuuden lääkehoito
  • Psykoterapia, jossa voidaan mm. auttaa poisoppimaan riippuvuudesta
  • Lyhytneuvonta, jossa halutaan vaikuttaa alkoholinkäyttöön
  • Paras hoito on aina kokonaisvaltaista ja yksilön tilanteen huomioivaa

Apua alkoholiongelman hoitoon voit hakea esimerkiksi päihdehoitoon erikoistuneilta lääkäripalveluilta ja terveyskeskuksesta.

Artikkelissa käytetyt lähteet: